Pöttinger udvikler og producerer kvalitetsredskaber til indhøstning af græs og til jordbearbejdning. Det har det familieejede firma fra Østrig gjort i over 150 år.

De innovative redskaber er, takket være en konsekvent, løbende produktudvikling i tæt samarbejde med kunder i hele verden, brugervenlige, effektive og med høj brugsværdi. 

Uanset om du har behov for en smidig skiveslåmaskine, en robust tallerkenharve eller måske et præcist såsæt, kan Pöttinger levere redskaberne i den arbejdsbredde og med det tekniske udstyr, du har brug for. Så kontakt vores sælgere for en grundig gennemgang af mulighederne, inden du investerer næste gang.

PÖTTINGER brochure - Se og læs om produktprogrammet

Græsensilage er et fundament for sunde dyr og høj produktion i mange kvægbesætninger. Hos Pöttinger er der fokus på på kvalitet i hele produktionskæden fra slåmaskiner, til vendere, river, snittevogne eller rundballepressere. Målet er at få hvert et strå bjærget med høj kvalitet og samtidigt sikre hurtig genvækst i marken.
Ring og få en gennemgang af de mange muligheder.

Læs mere om PÖTTINGER græshåndtering 

Der er mange dyrkningsstrategier, og vi kan levere redskaberne til stort set dem alle. Pöttinger tilbyder nemlig et bredt program af plove, stub- og såbedsharver, tallerkenharver og såmaskiner i flere versioner. Det brede sortiment sikrer, at alle kan få bearbejdet og tilsået deres jord, uanset om de har 30 eller 1.000 ha i omdrift. Tag os med på råd, så behov, redskab og budget matcher hinanden.

Læs mere om PÖTTINGER jordbearbejdning

Pöttinger følger trenden i landbruget og tilbyder innovative landmænd og maskinstationer de redskaber, der skal til for at løse opgaverne bedst muligt, hurtigt og effektivt. Stigende fokus på miljøvenlige dyrkningsmetoder har fået Pöttinger til at tilbyde forskellige former for unikke strigler, rotorrensere og andre redskaber til formålet.

Ring og få en gennemgang af mulighederne

Se mere om PÖTTINGER mekanisk renholdelse 

Pöttinger præsenterer Mergento VT 9220-pickuprive, med en arbejdsbredde på op til 9,20 m ved centerskår og 8,70 m ved sideskår. Den er designet med henblik på lucerne og kløver samt græs, hø og halm. MERGENTO opsamler materialet via en pick-up. Snavs og sten efterlades på jorden. Materialet transporteres skånsomt, uden jordkontakt via tværtransportbåndene til skåret, hvor det aflægges.

 

Læs mere om Mergento VT 9220