En gyllemaskine er ikke bedre end det redskab, der bringer gyllen det sidste stykke vej ud på eller ned i jorden.
Vi har fundet en helt unik grøntjordsnedfælder hos firmaet TBL. Den er forholdsvis let, følger terrænet perfekt og nedfælder gyllen ved hjælp af enkelt- eller dobbelt-skær.

TBL-nedfælderen leveres i 9, 9,75 eller 12 meters arbejdsbredde. Dens midtersektion er monteret i et pivot-led, der sikrer, at nedfælderrammen følger jordoverfladen i kuperet terræn. Nedfælderens elementer er også fleksible, så de altid følger kørselsretningen – også i kurver! Og så er de individuelt, hydraulisk belastede, så de kan bevæge sig op/ned alt efter modstanden.

Kontakt os for at høre mere om TBL-nedfælderen.

Læs mere om TBL