Agerjord er en begrænset ressource og samtidigt fundamentet for produktion af fødevarer. Derfor skal jorden behandles med omhu, så afgrøderne får bedst mulige vækstforhold i den dyrkningsstrategi, du har valgt.

Pöttinger kan levere dine redskaber til jordbearbejdning og såning uanset hvilken jordbundstype og driftsform, du arbejder med, så kontakt os for en gennemgang af de forskellige redskabstyper. 

SERVO plove befinder sig godt på alle marker. Det gennemtænkte og robuste design af PÖTTINGER plove garanterer optimal kraftfordeling og stabilitet uanset hvor meget plovrammen belastes. Et unikt SERVOMATIC indstillingscenter fra PÖTTINGER giver mulighed for nem og optimal tilpasning til alle jordtyper og anvendelsesforhold.

Se video af plov

En af årets vigtige opgaver i de fleste landbrug er jordbehandling efter høst. Ønsket om bearbejdningsgrad er individuelt fra driftsleder til driftsleder, men ønsket om effektiv drift, minimeret tidsforbrug og lave driftsomkostninger deles af alle. PÖTTINGER Synkro harver med rotor-pakvalse opblander planterester og jord og skaber ideelle forhold for genspiring af ukrudt og spildkorn, så indgår det i din dyrkningsplan, er løsningen her.

Se video af stubharver

Tallerkenharver er effektive til stubkultivering. De kan bearbejde stubben, opblande planterester og jord og sørger samtidigt for fremspiring af ukrudt og spildfrø. Den kompakte PÖTTINGER Terradisc er ideel til opgaven og er også effektiv, hvis du vil forberede et godt såbed.

Se video af tallerkenharver

PÖTTINGER har tradition for at udvikle og producere robuste rotorharver til alle kundetyper og hk-klasser. De er driftssikre, solide og effektive, så har du behov for en rotorharve, vil vi meget gerne give dig et tilbud. Ring til vores sælgere, så er du godt på vej.

Se video af rotorharver

Når afgrøderne er sået, starter en ny spændende vækstcyklus. For at sikre afgrøderne optimal fremspiring og hjælpe dem godt på vej mod høst, er det vigtigt at sådybde, udsædsmængde, pakning osv. udføres helt, som driftslederen ønsker det. Og naturligvis også med færrest muligt omkostninger. PÖTTINGER leverer et bredt program af kvalitetsmaskiner - lige fra liftmonterede modeller til bugserede og luftassisterede maskiner.

Se video af såmaskiner

Med vores PÖTTINGER kombiharver FOX og FOX D går det hurtigt med at forberede et godt såbed. Samtidigt er det erfaringsvist en brændstofbesparende teknik, så måske burde du overveje muligheden? Hvis kombiharverne kombineres med en PÖTTINGER såmaskine får du et effektivt og driftsøkonomisk maskinsæt, så ring og hør om muligheder, fordele og evt. begrænsninger.

Se video af kombiharver