Godt foder er en betingelse for sunde dyr med høj produktion. Populært sagt vil høj kvalitet i hele forsyningskæden fra mark til stald resultere i mere mælk pr. hektar. Rene råvarer, håndteret med respekt for optimal vejring og hygiejne i alle led giver maksimalt udbytte og hurtig genvækst. Med Pöttingers græsmaskiner er man sikker på, at den del af forsyningskæden håndteres optimalt.

Kontakt vores sælgere for en gennemgang af alle fordelene og tag evt. med ud for at se redskaberne i drift ved næste slæt.

En præcis og skånsom skår er første step i processen med at indhøste græs af høj kvalitet. Bedst mulig tilpasning til jordoverfladen, minimalt spild ved crimpning og arbejdspræcision uden tidskrævende indstillinger. Pöttinger lever op til kravene! Du skal blot vælge model.

Se video af slåmaskiner 

Pöttinger rotorvendere er præcise og skånsomme på én og samme tid. De følger markens konturer, så alle stråene kommer med uden oprivning af jord, og behandler samtidigt afgrøden skånsomt. Du får høj foderkvalitet og uovertruffen arbejdskapacitet med en Pöttinger.

Se video af rotorvendere

Pöttinger rotorriver har høj kapacitet i marken og sørger samtidigt for, at hvert et græsstrå rives med. Perfekt tilpasning til jordoverfladen, skånsom behandling af græsset og høj driftssikkerhed garanterer et godt foder og en høj ydelse.

Se video af TOP C rotorrive

Nogen foretrækker finsnittere eller rundballepressere. Andre er tilhængere af snittevogne, deres enorme fleksibilitet og minimale omkostninger. Pöttinger kan levere en serie driftssikre og omkostningseffektive snittevogne med høj kapacitet, så er du tilhænger af snittevogne, er valget nemt.

Se video af JUMBO snittevogn

Når græs, hø eller halm skal bjærges på det helt optimale tidspunkt, er det vigtigt, at redskaberne har høj kapacitet og er driftssikre. De krav lever Pöttingers rundballepressere op til. Samtidigt er deres arbejdskvalitet høj, så ring til os og hør, hvad vores rundballepressere kan gøre for dig.

Se video af rundballepressere