I EU's direktiv om bæredygtig anvendelse af pesticider indgår et krav om syn af sprøjter for ”..at minimere negative virkninger på menneskers sundhed og miljøet fra anvendelse af sprøjter."

Sprøjtesyn skal medvirke til at minimere pesticid-forbruget ved at sikre, at sprøjten fungerer optimalt. Desuden lægges vægt på driftssikkerhed, så maskinstop under sprøjtningen undgås, og risiko for uheld i marken minimeres.

Alle sprøjter, der er købt før 01.01.2014 skulle være synet inden 26.11.2016. Er sprøjten endnu ikke synet, SKAL den synes inden den anvendes!

Alle sprøjter, der synes før 01.01.2020, skal synes igen senest 5 år efter, og herefter skal sprøjten synes hvert 3. år.

Alle sprøjter, der synes efter 01.01.2020, skal synes igen senest 3 år efter og herefter hvert 3. år.

Bekendtgørelse om syn af sprøjterVed syn af en sprøjte skal synsinspektøren navnlig lægge vægt på, at sprøjten i relevant omfang opfylder en række krav til:
Kraftoverføringsdele
Pumper
Omrøring
Tanke til sprøjtevæske
Målesystemer og styre- og reguleringssystemer
Rør og slanger
Filtrering
Sprøjtebom
Dyser
Væskefordeling
Luftblæser

Godkendte sprøjter påklæbes et klistermærke, hvoraf det fremgår, hvornår sprøjten skal synes næste gang. Ejeren modtager desuden en synsrapport som dokumentation for godkendelsen.

Vejledning om syn af sprøjterDet er sprøjteejernes eget ansvar at kontakte en synsvirksomhed med henblik på at få synet sprøjten rettidigt.

Kontakt Valtec så sørger de for at en af vores sprøjteeksperter gennemgår din sprøjte og syner den. 

Efter synet får du den lovpligtige synsrapport og, en grundig gennemgang af din sprøjtes overordnede tilstand. Hvis der er fejl og mangler, får du et uforpligtende tilbud på evt. udbedringer. 

Valtec
Valtec Skanderborg 86 52 11 33
Valtec i Gravens 75 55 42 66

Vi syner alle mærker!

Her findes de fleste fejl


OBS! Synsvirksomheden skal afvise at syne sprøjten, hvis den ikke er tilstrækkeligt grundigt rengjort.